Övriga tjänster

  • ovriga
  • grasplock
  • grasklipp

Vi vill ge våra kunder ett komplett serviceprogram!

Vi utför även kringtjänster som är knutna till våra grundutförande tjänster städ, fönsterputs och golvvård.

Exempel:

• Flyttstäd
• Storstäd
• Grovstädning
• Industristäd
• Vikariestädning
• Konferenstjänster
• Skrivare/kopieringsmaskiner
• Fastighetsservicetjänster
• Fasadtvätt
• Markistvätt

Uthyrning
Återvinningssystem som papperskärl och rullhäckar

Utbildning
Städutbildning enligt SRY:s utbildningsplan

Transport av avfall
Enligt § 26-27 i avfalls- förordningen + EWC grupp
Anskaffning av containers