Om oss

Om företaget

Affärsidé
Finns Städ & Fönsterputs ska leverera lokalvårdstjänster och tilläggstjänster
till alla tänkbara kunder stora som små runt Göteborg med hög kvalitet så att
våra kunder kan koncentrera sig på sin egen verksamhet.
Med mångfalden i bakgrunden vill vi skapa en icke diskriminerad arbetsplats
där kompetens tas tillvara oavsett bakgrund.

Historik
Finns Städ & Fönsterputs är ett familjföretag som startades 1971 av Finn Nielsen.
Verksamheten startades med namnet Finns Fönsterputs. De första åren putsades det bara
fönster på butiker och lite hos privatpersoner. Företaget utvecklades mer och mer till
ett komplett fullservice företag med inriktning på professionell städning och professionell fönsterputs med närliggande tjänsteutbud. Idag äger sönerna företaget, vilka har utvecklat företaget med nya tjänster, metoder o teknik. FINNS. har idag 70talet glada o trevliga och framför allt service inriktade medarbetare på företaget.

Vem är kunden
Vi tror de kunden som väljer FINNS. har hög förväntan på bra och snabb service där kvalitet och miljönormen är hög.

Verksamhets krav
Kunden skall vara nöjd med den kvalitet och miljönorm som vi har kommit överens om.
Eventuella anmärkningar på utfört arbeten eller åtagande åtgärdas omgående kostnadsfritt.
Finns Städ & Fönsterputs har kompetent personal med adekvat yrkesutbildning som kan tillgodoser kundens önskemål genom att var flexibel och lyhörd, lämna råd och förslag på tjänster och förbättringar.