Kvalitet & Miljö

Vårt dagliga kvalitetstänkande.

Vad är kvalitet för dig? Förmodligen att du vill du ha det rent och fint runt omkring dig. Men är det inte en självklarhet?

Vår personal har genomgått särskild städutbildning för att tillgodose dina krav. Det viktigaste av allt är att du som kund känner att vi som entreprenör vill lyssnar på dig. Det ger tryggheten i en hållbar relation för att utveckla och förbättra samarbetet.

För att veta måste man fråga.
För att kontrollera och följa upp kvalitén i vårt arbete bokar våra arbetsledare upp tider för kvalitetsuppföljningsmöten. Arbetsledningen kan utan förvarning utföra en så kallad flygande inspektion. Tillsammans går man igenom städkvalitén och förbättrar de punkter som eventuellt inte är till belåtenhet.
Rapporter skapar underlag som gör att vi kan bli ännu bättre.
All personal skriver förbättringsrapporter som återrapporteras till ledningen för vidare åtgärder.
En gång per år skickar ledningen ut en kundenkät med ett antal frågeställningar som är vår feedback till personal, likväl som den är ett förbättringsverktyg för ledningen

Vårt dagliga miljötänkande

Vår personal är utbildade för att leverera rätt kvalitet i kombination med högt miljötänkande. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2018 och har Svanen licens för Lokalvård inklusive golvvård samt Fönsterputs tjänster

Det innebär att vi kan erbjuda gamla och nya kunder miljöanpassade lokalvård inklusive golvvård samt Fönsterputs tjänster som begränsar den totala miljöpåverkan.

I den Svanenmärkta städtjänsten prioriteras förbrukningen av kemtekniska produkter och användning av soppåsar är låg och andelen miljöanpassade kemtekniska och pappersprodukter produkter är hög. Miljöbelastningen i form av växthusgaser minimeras genom stränga krav på transporter och bra transport planering.  Förutom detta ska städkvaliteten vara tillfredsställande och personalen ha rätt tid för uppdragets utförande och att de har rätt utbildning och kunna visa företags idkort.

För att kunna leverera våra tjänster behöver man även duktiga leverantörer som vi har noga valt ut som kan verifiera att man arbetar medvetet och offensivt med miljö och arbetsmiljö frågorna samt kunna leverera tjänster med hög kvalité och produkter som är arbetsmiljövänliga och är märkta med Svanen,  Ecolabel, Bra Miljöval.

 

• 50 % av våra bilar körs på alternativbränsle (El, Gas, Etanol)

• Våra verksamhetsbilar har en genomsnittlig förbrukning 6,8 liter/ 100 km

• Vi har under åren minskat våra kem inom lokalvården med 80%

• Vi arbetar enbart med produkter som levereras tillsammans med säkerhetsdata blad och över 85 % är miljögodkända på hela företaget.

• På vårt kontor sorterar vi papper, kartong och wellpapp samt farligt avfall till särskild miljöstation som vi har
installerat på kontoret.

• Vi har installerat ljussoner som tänds och släcks när vi är i lokalerna.
Med denna installation beräknar vi att reducera vår elförbrukning med 2%

• Vår tvättstuga är anpassad för verksamheten och vi mäter resursförbrukningen.

• Vid golvvård kan vi erbjuda ett antal olika polish produkter som är miljöanpassade. Vid behandling av trägolv använder vi
en olja som är testad och godkänd av Göteborgs Stads Miljöförvaltning.