Kvalitet & Miljö

Vårt dagliga kvalitetstänkande.

Vad är kvalitet för dig? Förmodligen att du vill du ha det rent och fint runt omkring dig. Men är det en självklarhet?

Vår personal har genomgått en särskild utbildning för att tillgodose dina krav. Det viktigaste av allt är att du som kund känner att vi som entreprenör vill lyssnar på dig. Det ger tryggheten i en hållbar relation för att utveckla och förbättra samarbetet.

För att veta måste man fråga.
För att kontrollera och följa upp kvalitén i vårt arbete bokar våra arbetsledare upp tider för kvalitetsuppföljningsmöten. Arbetsledningen kan utan förvarning utföra en så kallad flygande inspektion. Tillsammans går man igenom städkvalitén och förbättrar de punkter som eventuellt inte är till belåtenhet.
Rapporter skapar underlag som gör att vi kan bli ännu bättre.
All personal skriver förbättringsrapporter som återrapporteras till ledningen för vidare åtgärder.
En gång per år skickar ledningen ut en kundenkät med ett antal frågeställningar som är vår feedback till personal, likväl som den är ett förbättringsverktyg för ledningen

Vårt dagliga miljötänkande

Vår personal är utbildade för att leverera rätt kvalitet i kombination med högt miljötänkande. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004.
Det innebär att vi prioriterar de leverantörer som kan verifiera att man arbetar medvetet och offensivt med miljöfrågorna samt produkter som är arbetsmiljövänliga och är märkta med Nordiska Svanen och Bra Miljöval.

• 60 % av våra bilar körs på alternativbränsle

• Alla verksamhetens bilar har miljömärkta däck.

• Vi har under åren minskat våra kem inom lokalvården med 80%

• Vi arbetar enbart med produkter som levereras tillsammans med datasäkerhetsblad och över 90 % är miljögodkända.

• På vårt kontor sorterar vi papper, kartong och wellpapp samt farligt avfall till särskild miljöstation som vi har installerat på kontoret.

• Vi har installerat ljussoner som tänds och släcks när vi är i lokalerna.

Med denna installation beräknar vi att reducera vår elförbrukning med 2%

• Vår tvättstuga är anpassad för verksamheten och vi mäter resursförbrukningen.

• Vid golvvård kan vi erbjuda ett antal olika polishprodukter som är miljömärkta. Vid behandling av trägolv använder vi en olja som är testad och godkänd av Göteborgs Stads Miljöförvaltning.

 

Verksamheten är certifierad

Verksamheten är certifierad